AKCYZA

Informacja o rozliczeniu podatku akcyzowego

 

Właściciel sklepu Qmoto.pl informuje, iż zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, produkty rafinacji ropy naftowej (w tym m.in. oleje smarowe oraz dodatki do paliw) podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Wszystkie transakcje dotyczące wyrobów akcyzowych są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym i wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

Informacja dotycząca zapłaty akcyzy umieszczane są na dokumentach sprzedaży.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.